2022-12-21

Elinstallation till balkonger i 4:an och 6:an

De elarbeten som var tänkt att bli klara till jul på våra balkonger har tyvärr blivit försenade. Företaget meddelar nu att många elektriker blivit sjuka och kan inte svara på när arbetet kan genomföras. Är det några som absolut behöver sina nycklar så kontakta nedanstående:

Mats Andersson
Projektledare
Sterner Stenhus Fasad AB
Tel 0707403013


2022-12-16

Värmestatus i lägenheterna

Vi eldar för fullt för att få upp värmen efter nedkylningen men vi har inte vädret på vår sida. Leverantören bedömer att vi ska ha nått upp till måltemperaturen i de flesta lägenheterna i början på nästa vecka.


22-12-12

Status Fjärrvärme

Vår leverantör har idag justerat en parameter och nu kommer värmen successivt att stiga, det kan ta några dagar för fastigheten att få upp värmen igen då huskroppen hunnit bli avkyld. Leverantören följer upp värmeproblematiken under veckan och om det inte är bättre i slutet på veckan kommer ytterligare justeringar göras.


22-12-11

Julen närmar sig…

Lite nyttig information och påminnelse inför julen.

Julinformation


22-12-11

Kallt i lägenheterna

Fjärrvärmesystemet är precis uppgraderat och vi håller på att trimma in inställningarna. Hoppas på bättring i början på veckan.


22-12-09

Fläktsystemet återställt i 4:an och 6:an

Fläktsystemet är nu återställt dvs att vi nu kan elda i våra öppna spisar!

Trevlig helg!


22-11-03

Beställning av markis till balkong

Nu går det att beställa ny markis till balkongen för den som önskar. Det finns två varianter, en elmanövrerad och en manuell manövrerad. Markisen är i samma gröna väv som skyddet till balkongräcket. Priset är inkl. moms 16 000 kr för manuell och 23 500 kr för elektrisk markis

Du har fått en beställningsblankett i din blevlåda för beställning. Blanketten ska lämnas senast 14 november i Husbergets brevlåda i Åsvägen 4 nb.


Gästparkering för Brf Husberget

Vi har på prov skapat en gästparkeringsplats för boende i Brf Husberget. För att nyttja den krävs att man bokar platsen i appen Boka tvättid. Där finns nu en ny meny som heter Gästparkering 16 där man bokar p-plats nr 16. Det finns möjlighet att boka två pass åt gången. Glöm inte avboka i appen när platsen blir ledig igen!


22-09-26

Element/värme

Efter ett problem med värmen i 6:an är det nu löst. Det kan nu bli nödvändigt att lufta dina element för att få tillbaka värmen.


22-09-26

Välkomna till höstens städdag!

Lördagen den 29 oktober är det dags för höststädning.
Vi samlas som vanligt först utanför Åsvägen 4 kl 10.00 för aktuell information från styrelsen. Sedvanlig info om vad som ska göras kommer att sättas upp i trapphusen innan.
Två containrar kommer att finnas, där man även får kasta privata saker. Dock ej elektronik eller sådant som kan vara brandfarligt.
Vi avslutar med korvgrillning och Föreningen bjuder också på drycker (vin, öl eller alkoholfritt alternativ).
Vi hoppas på en god uppslutning som vanligt!

Styrelsen


22-09-26

Vi har sänkt värmen i trapphusen

För en kort tid sänkte vi värmen i våra trapphus. Till skillnad från våra lägenheter värms trapphusen inte upp av fjärrvärme utan av direktverkande el, vilket som ni vet är väldigt dyrt nu. 
Styrelsen har nu skapat en arbetsgrupp som ska jobba vidare med energibesparande åtgärder. Vi återkommer med mer information, när andra konkreta åtgärder är på gång.

Styrelsen


22-09-20

Belysning i trapphusen

I dag har belysningen i trapphusen uppdaterats så vi ska kunna se bättre. Den fungerar på rörelse och tonas ner efter en stund.


22-07-03

Protokollet från årets föreningsstämma

Tyvärr har det färdiga protokollet blivit något försenat
vad gäller fullständig justering. Protokollet som sådant
har varit klart en tid, men är hittills endast delvis
justerat. Förutom protokollföraren ska
stämmordförande och två justeringspersoner skriva
under. Förseningen beror främst på att ordföranden
varit bortrest. Hon har nu kunnat godkänna och skriva
på. Vi hoppas kunna få övriga två påskrifter inom de
närmaste dagarna. De har båda tagit del av protokollet
digitalt sedan tidigare.
Protokollet finns nu tillgängligt hos Nils Fredrikson,
Åsvägen 4. Det kommer så snart som möjligt att delas
ut till medlemmarna.


Hälsningar
Styrelsen


2022-06-27

Hjärtstartare

För er information finns en hjätstartare placerad på Åsvägen 4 innanför porten på väggen. Den är uppdaterad med batterier och elektroder för användning.

Appen smslivräddare är den som larmar ut frivilliga (som då kan få info om att de finns en hjärtstartare i närheten). Då ska man även få reda på portkoden för att kunna nå hjärtstartaren.

Styrelsen


22-06-10

Uppdatering balkongrenovering

Bilningsarbeten på Åsvägen 4 blev lite framskjuten p.g.a. sjuk personal. Bilningen planeras att slutföras idag den 10/6. Vi ber om överseende med att det planerade bilnings arbetet på Åsvägen 6 ej påbörjats enligt vår tidplan, men vi kommer att påbörja bilningen nu på fredag den 10/6. Arbetet pågår enligt tidsplan, och vi ser inte någon risk för att vi inte klarar den överenskomna sluttiden.

Vi förstår att detta medför olägenhet för de boende, och ber om ursäkt för den otydliga kommunikationen.

Med vänlig hälsning
STERNER STENHUS FASAD AB


22-06-01

Info till Boende Åsvägen 2

Arbetet med balkongerna och fasaden är i stort sätt färdigt. Fortsatt arbete kommer pågå löpande, men inget större kvarstår.

En oberoende besiktningsman har gett ett interimistiskt slutbesked för renoveringsarbetet. Detta innebär att det är ok att nyttja balkongerna.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


2022-05-26

Välkomna till Brf Husbergets föreningsstämma 9 juni 2022

Här bifogas följande handlingar i två dokument. Kallelse har delats ut tidigare.

 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Valberedningens förslag till ny styrelse
 • Inkomna motioner
 • Styrelsens yttrande över motionerna

Årsredovisning
Handlingar föreningsstämman 2022

Välkommen!
Styrelsen


Uppdaterad tidsplan Åsvägen 4 &6 samt informationsbrev

2022-05-19


22-05-12

Info till Boende Åsvägen 6

Vi kommer att utföra balkong samt fasadrenovering. Byggnation av ställning kommer att påbörjas på Åsvägen 6 under vecka 20.

När ställningen är klar så täcker vi in fönster samt dörrar, därefter påbörjas
bilningen av balkonger samt nedknackning av fasaden i samma ordning som
ställningen byggs. Balkongdörrar kommer att spärras under byggtiden.

Information angående elen till balkong armaturerna som ska kopplas bort från lägenheten kommer en separat avisering vilken dag det kommer att utföras.

Alla balkonger måste tömmas senast 22 MAJ.

Vi ansvarar ej för saker som ej har plockats bort.

Med vänlig hälsning
STERNER STENHUS AB


22-05-06

Uppdatering balkongrenovering

Hej,

Pga förseningar av leveranser, arbetsstyrka har arbetet med balkongrenoveringarna tyvärr försenats, se nedan ruta från Sterner.

Det innebär förseningar även på Åsvägen 6. Man har tagit höjd för detta och ska kunna komma ikapp för att hålla övergripande schema. Ytterligare information kommer löpande.

Detta är tyvärr inget vi kan påverka och ber om förståelse.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


22-05-05

Information till boende Åsvägen4

Hej! Lördag-Söndag den 7-8 Maj kommer vi att arbeta med borttagning
av balkongräcken.
Arbeten kommer börja 09:00 tiden och sluta senast 15:30.

På tisdag den 10 Maj så kommer bildningsarbeten att starta.

Vi hoppas ni har överseende med detta.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Sterner Stenhus Fasad AB


22-04-20

Info från Sterner rörande Åsvägen 4

Vi kommer att koppla bort strömmen på balkongerna Måndag den 25 April med start klockan 08:00 och behöver tillgång till eran lägenhet. Har ni inte möjlighet att vara hemma så kommer vi att ha en nyckelinsamling vid entrén den 25 April mellan 07:30-07:45. När vi är klara med arbetet så lämnas nycklarna tillbaka i brevlådan. Märk gärna nyckeln med
namn våning samt lägenhetsnummer.

Detta för att säkerställa att ingen strömavbrott sker i lägenheterna när balkongplattorna bilas.

Arbetet kommer att startas uppifrån och jobba oss neråt. Det är ännu oklart hur lång tid arbetet kommer att pågå, men vi kommer att försöka slutföra
arbetet så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning
Georgios Andreadis
Projektledare
Sterner Stenhus Fasad AB


22-04-18

Info om motioner till ordinarie föreningsstämma i BRF Husberget

Stämman kommer att äga rum torsdagen den 9 juni.
Som medlem har man möjlighet att skriva motioner om
frågor som berör Föreningens verksamhet på ett eller
annat sätt, och där man vill att stämman ska ta beslut.
Enligt våra stadgar ska motioner ha inkommit till
styrelsen senast 45 dagar innan stämman. (Styrelsen
ska hinna yttra sig över motionen, samt att motion plus
yttrande ska delges medlemmarna tillsammans med
andra stämmohandlingar i rimlig tid innan stämman
äger rum).


Sista datum för att inkomma med motioner är 26 april.
Motioner kan lämnas antingen via info-länken på
hemsidan eller att handlingar läggs i vår brevlåda på
Åsvägen 4.
Mer information om vår årsstämma kommer senare!

Hälsningar Styrelsen


22-04-11

Välkomna till vårens städdag!

Lördag 23 april är det dags för vårstädning. Vi vill kombinera det med litet vårfest, något på grillen och goda drycker.

Vi samlas som vanligt först utanför Åsvägen 4 kl 10.00 för aktuell info från styrelsen.

Det kommer att finnas containrar på plats, där man även kan kasta privata saker. Dock ej elektronik eller sådant som kan vara brandfarligt. Sedvanlig info om vad som ska göras kommer att anslås i trapphusen innan städdagen. Välkomna!

Hälsningar Styrelsen

Obs tidigare info om uppmärkta cyklar i cykelrummen!


2022-04-05

Balkongrenovering Åsvägen 2 – återstående arbeten

Fasad och balkongarbetena närmar sig sitt slut på Åsvägen 2, preliminärt datum när arbetena är klara är 30 maj.

Putsfasaden är färdig. Det som kvarstår är att taket på balkongerna på översta våningen skamålas och även balkongräckena. När balkongräckena är målade monteras nya balkongskydd.
Fönstren ska täckas av och entreprenören kommer rengöra fönster och balkonger innan ställning rivs.

Balkongerna ska även få ny belysning. Dubbelbalkongerna får en väggarmatur som placeras på 170-175 cm höjd på väggen mittemellan fönstren där en elsladd dras från balkongtaket ner till armaturen.
Enkelbalkongerna får en takarmatur som placeras i taket med ljuskällan 15 cm från väggen och mittemellan fönstren. Se bilder i slutet av detta informationsblad.

Alla balkonger ska även förses med ett dubbeluttag. Elen till uttagen kommer dras inifrån lägenheterna. Entreprenören kommer därför behöva tillgång till din lägenhet för att utföra detta arbete. Entreprenören kommer avisera om när de vill få tillträde samt samla in nycklar om du ej har möjlighet att vara hemma.
OBS! Renoveringen som utförs är ett bygglovspliktigt arbete. Det innebär att balkongerna ej får beträdas innan föreningen fått ett interimistiskt slutbesked från Solna Stad. Vi kommer meddela när det är ok att nyttja sin balkong igen!

Tidplan:

Väggarmatur:

Takarmatur:

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


22-03-29

Vill du odla i pallkrage?

Vi har sex stycken pallkragar man kan odla i. De är numrerade 1-6 och du kan boka en pallkrage som du själv odlar i. Kontakta kristina.sommar@gmail.com senast 20 april.


22-03-28

Städdag och vårfest 23 april

Välkomna till städdag och vårfest för Brf Husberget. Lördagen den 23 April genomför vi den sedvanliga städningen av hus och tomt. När vi är klara med städningen avslutar vi med lite vårfest med godsaker för alla föreningens medlemmar, stora som små. Vi ses kl 10 vid lekplatsen


2022-03-18

Reviderad tidsplan Åsvägen 2

Reviderad tidsplan


2022-03-03

Information inför balkong- och fasadrenovering på Åsvägen 4 och 6

Till enkäten
Enkät för utskrift.pdf
Tidplan Åsvägen 4 och 6
Information i brevlådan hus 4 och 6


Boende på Åsvägen 4 och 6. Balkong- och fasadrenoveringen kommer att sätta i gång vecka 14, måndag den 4:e april 2022. Vi behöver svar på några frågor för att allt ska löpa på enligt plan.
Vi behöver ditt svar senast måndag 28 mars 2022. Du kan antingen lägga enkäten i föreningens postlåda på Åsvägen 4 eller svara digitalt via länken.

Markiser
Du som har en markis och tänker behålla den kan själv montera ned markisen och spara den för att sedan montera upp den. Alternativt markera nedan att du vill ha hjälp med nedmonteringen till en kostnad av 1850 kr inkl moms. Markiser som sitter kvar den 4 april kommer annars att tas ned och slängas och du debiteras för nedtagningskostnaden. Vill du spara befintlig markis kan föreningen anvisa förvaringsplats om du behöver.

Ny markis
Vi undersöker tillsammans med Sterner Stenhus (vår entreprenör) nya markismodeller. Till exempel ligger priset för en ny eldriven markis på ca 23000 kr inkl moms, och för en ny manuell på ca 16000 kr inkl moms. Vi återkommer med mera underlag på vilka markisalternativ som kommer att finnas och du kommer då att få tala om ifall du är intresserad av en ny markis!

Trallgolv
Du som har någon form av golvbeläggning på balkongen, t.ex. trallvirke, behöver ta bort detta innan renoveringen. Markera nedan om du vill ha hjälp med din trall. Trall som ligger kvar den 4 april kommer annars att slängas till en kostnad av 2625 kr inkl moms för vanlig oimpregnerad trall och 3625 kr för tryckimpregnerad trall och du debiteras för den kostnaden.

Betalning
Kostnad för demontering/montering av befintlig markis och för ny markis samt kostnad för borttagning av trallgolv kommer att faktureras när renoveringen är klar.
Viktigt! Kom ihåg att balkongen måste vara helt tömd före den 4 april 2022.

Till enkäten
Enkät för utskrift.pdf
Tidplan Åsvägen 4 och 6
Information i brevlådan hus 4 och 6
2022-02-01

Fastum – uppdatera dina kontaktuppgifter

Det är viktigt att du har rätt e-postadress och telefonnummer i Fastum.
– Gå till https://www.fastumdirekt.se
– Logga in med BankID och välja ’MINA UPGGIFTER’ i drop-downmenyn uppe till höger där personnumret står.


2022-01-23

Fasad och balkongrenovering på Åsvägen 4 och 6

Föreningens fasad och balkongrenovering som startade med etapp 1 på Åsvägen 2 i augusti 2021 har fått ändrade förutsättningar. Pelarna som bär upp balkongplattorna visade sig vara i sämre skick än förväntat och även de behöver rivas och byggas upp på nytt.
Tidplanen för renoveringsarbetena har på grund av de förändrade förutsättningarna i projektet behövt revideras. Det tillkommande arbetet orsakar en längre renoveringsperiod än vad som från början kommunicerats till föreningens medlemmar. Gjutningsprocessen tar längre tid att utföra eftersom endast en våning kan gjutas i taget när pelarna rivits.
Betongen behöver sedan härda i ca 3 veckor innan nästa våning kan gjutas.  
För att renoveringen ska fortgå så effektivt som möjligt och bli färdigställt under år 2022 har styrelsen, i samråd med projektledare och entreprenören Sterner Stenhus, beslutat att utföra renoveringsarbetena på Åsvägen 4 och 6 parallellt med varandra.
Arbetena på Åsvägen 4 och 6 kommer starta vecka 14, 4 april 2022.

Glöm inte informationsmötet 10 februari kl 18.00.
Informationsmöte för boende på Åsvägen 4 och 6 hålls digitalt via Teams

Länk till mötet
eller QR-kod

Här kommer vi lägga upp länkar till dokument som förklarar renoveringen mer utförligt:


2022-01-16

Störande ljud

På förekommen anledning vill vi uppmärksamma er på att en del boende upplever störande ljud från grannar. Det är ganska lyhört i våra hus och man bör därför vara vaksam på hur lätt ljud sprids vidare i huset. Särskild hänsyn bör visas under sena kvällar. Det finns en allmän regel om att störande ljud inte ska förekomma efter kl 22 00 på kvällen. Vi hänvisar också till vad som står på vår hemsida under Husbergets A-Ö och rubriken ”oljud”.

Styrelsen


2021-12-31

Balkongrenovering

Arbetet med balkongerna fortsätter. Projektplanering för 4:an och 6:an pågår och vi lägger ut mer information när vi vet mer om tidsplaneringen.

Gott Nytt År!

Styrelsen


2021-12-06

Information om avgiftshöjning, schablonavgiften för laddplatser samt sedvanlig info inför julen mm

Vi höjer månadsavgiften fr o m 1 januari med 2 %. Bakgrunden till detta är
kostnaderna för den pågående balkong-och fasadrenoveringen. Ni som hyr laddplats betalar en schablonavgift för elförbrukningen. (enligt befintligt regelverk kan vi f n inte ta ut avgift på faktisk förbrukning eftersom vi inte är momsregistrerade). På grund av ökade elkostnader och ökad elförbrukning höjs avgiften per månad till 600 kr för laddsstolpen, totalt 1020 kr för parkering med laddstolpe.

 • Julhelgerna närmar sig och adventstiden har börjat. Vi vill därför påminnaom att inte lämna några levande ljus brinnande. Och att gärna gå en extra runda innan ni lämnar hemmet och kolla att alla ljus är släckta.
  Många vill också ha en vackert pyntad julgran. Är den inte av plast och ska slängas efter jul, så lämna den inte på vår tomt! Solna stad brukar ha särskilda insamlingsplatser (se stadens hemsida, www.solna.se).
 • Vi vet inte hur det blir med snö i år här hos oss, men om och när den
  kommer, tänk på att snöskottning är alla medlemmars ansvar (för allas vår trevnad!). Detta gäller även sandning. Det finns lådor med sand vid husen. Snöskyfflar och sopborstar kommer också finnas tillgängliga vid varje hus. Alla som har en p-plats har ett eget ansvar för att skotta bort snön där.

  Till sist vill vi från styrelsens sida önska er alla en
  GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

2021-11-21

Uppmärkning av cyklar

Alla cyklar i cykelrummet har försetts med en märkningslapp.
Syftet är att du som använder din cykel, tar bort lappen så att
vi vet att cykeln används!
Om du bara använder din cykel sporadiskt eller av andra skäl
vill behålla den, tar du också bort lappen! Det är då önskvärt
att den om möjligt hängs på krok i taket.
Föräldrar förväntas ha koll på sina barns cyklar och ta bort
märkning vid behov.
Cyklar som har kvar märkningslapp vid vårens städdag,
kommer att skänkas till något företag som gratis forslar bort
och tar hand om gamla cyklar.

Styrelsen


2021-10-29

Status fasad- och balkongrenoveringen

ENKELBALKONGERNA: Nedbilning av enkelbalkongerna är klart. Armeringen ska nukompletteras och förstärkas innan nya balkonger gjuts.

DUBBELBALKONGERNA: Förstärkning av ställningen för att ta lasterna från taket pågår. Lika så projektering och framtagning av handlingar för omgjutning/återuppbyggnad av pelarna och mellanväggen för dubbelbalkongerna fortsätter.
Bilning av balkongplattorna påbörjas på onsdag, den 3dje november och förväntas ta 3 veckor. Vi vill att alla boende är uppmärksamma på om strömmen går i er lägenhet när bilningsarbetena pågår och då kontaktar styrelsen och ringer fastighetsjouren. Detta hände tyvärr vid bilning av enkelbalkongerna och vi har inte kunnat identifiera om det finns elledningar i balkongplattan även för dubbelbalkongerna.

FASADPUTSARBETENA: Fasadputsarbetena pågår, skador har lagats och det som återstår är att tvätta och färga fasaden.
Vi har tyvärr fortfarande svårt att yttra oss om tider och hur länge arbetena kommer behöva pågå. Vi är hemskt ledsna för ovissheten men fortsätter att uppdatera löpande med information till dess att en ny tidplan är framtagen.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-10-18

Statusuppdatering från Fastighetsägarna Service

ENKELBALKONGERNA: Nedbilning av enkelbalkongerna och dess pelare pågår, beräknas ta ytterligare 1,5 vecka innan det är klart. Dessvärre fick vi pausa bilningsarbetena några dagar förra veckan då det visade sig att elkablar till vissa rum i lägenheterna låg ingjutna i balkongplattorna. Innan elen var bortkopplad kunde bilningsarbetena ej fortsätta. Elektrikern har nu kopplat bort elen till balkongerna på samtliga lägenheter med enkelbalkong på Åsvägen 2.

DUBBELBALKONGERNA: Projektering och framtagning av handlingar för rivning och omgjutning av pelare för dubbelbalkongerna fortsätter. Problemet som kvarstår för dubbelbalkongerna är att det finns ingenting att fästa ställningen i för att ta upp lasterna från taket. Entreprenören Sterner Stenhus håller på att titta på lösningar för att få till det. När ställningen är förstärkt och kan ta lasterna från taket kan de påbörja bilningsarbetena för dubbelbalkongerna. Bilningen förväntas ta mellan 2-3 veckor, idag är det ännu osäkert när de kan börja.

FASADPUTSARBETENA: Fasadputsarbetena påbörjas denna vecka. Idag, måndag plastar entreprenören in fönstren, det betyder att från och med idag kommer ni inte kunna öppna era fönster ut mot putsfasaden. När allt är inplastat och skyddat börjar de knacka ner fasad, detta kommer ske under veckan. Dessa arbeten är betydligt tystare än bilningen av balkongerna.

Vi har tyvärr svårt att yttra oss om tider just nu och hur länge arbetena kommer behöva pågå. Vi är hemskt ledsna för ovissheten men fortsätter att uppdatera löpande med information till dess att en ny tidplan är framtagen.
PS. Hemsidan uppdateras oftare än avisering i brevlådan.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-10-15

Välkomna till höstens städdag!

Lördagen den 23 oktober är det dags för höststädning. Vi samlas först utanför Åsvägen 4 kl 10.00 för aktuell information från styrelsen. Sedvanlig info om vad som ska göras kommer att sättas upp i trapphusen innan.
Två containrar kommer att finnas, där man även får kasta privata saker. Dock ej elektronik eller sådant som kan vara brandfarligt. Vi avslutar med korvgrillning och Föreningen bjuder också på drycker.
Vi hoppas på en god uppslutning som vanligt!

Hälsningar
Styrelsen


2010-10-11

Information angående el på balkongerna i 2:an

Vi kommer att koppla bort strömmen på balkongerna Onsdag den 13 Oktober med startklockan 08:00 och behöver tillgång till eran lägenhet.
Har ni inte möjlighet att vara hemma så kommer vi att ha en nyckelinsamling vid entrén den 13 Oktober mellan 07:30-08:00.
När vi är klara med arbetet så lämnas nycklarna tillbaka i brevlådan. Märk gärna nyckeln med namn våning samt lägenhetsnummer.

Detta för att säkerställa att inte ytterligare strömavbrott sker i lägenheterna när balkongplattorna bilas.

Arbetet kommer att startas uppifrån och jobba oss neråt.

Det är ännu oklart hur lång tid arbetet kommer att pågå, men vi kommer att försöka slutföra arbetet så fort som möjligt.
Ingen bilningsarbete kommer att pågå förrens vi är klara med elen.
Vi ber om ursäkt för den den korta varsel, p.g.a. oklarheter i eldragningen.

Georgios Andreadis
Projektledare
Sterner Stenhus Fasad AB


2021-10-07

Lägesrapport ve 41 balkongarbete

Ställningen på enkelbalkongraderna är nu förstärkt och kan ta ned lasterna från det utstickande taket. Bilning på enkelbalkongerna har nu börjat, det beräknas ta ca 10 dagar att få balkongerna och pelarna nedbilade. En konstruktör kommer att komma ut i slutet av veckan för att göra handlingar och beräkningar på befintligt utförande och se om förstärkningar behövs.

Dubbelbalkongerna har vi bekymmer att hitta lösning för att fästa ställningen i för att ta upp lasterna från taket. Problemet är att väggarna inte är byggda på ett sätt som gör att det går att ta ned lasterna från taket. Arbetet med detta fortsätter.

När förstärkningsåtgärderna för lasterna för taket och ställningen är klara så påbörjas bilningsarbetena där, mer information om när detta sker uppdaterar vi om.

Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-09-29

Status fasad- och balkongrenoveringen

Bilningsarbeten påbörjas nästa vecka!

Idag återupptas fasad och balkongrenoveringsarbetena på plats igen!

En ny ställningsritning har tagits fram för att bygga stämptorn som avlastar taket till enkelbalkongerna. Ställningsbyggnationen för att stärka upp taket mot enkelbalkongerna påbörjas idag och pågår under veckan.

Tisdagen den 5 oktober påbörjas bilningsarbeten för att bila ner balkonger och pelare till enkelbalkongerna. Preliminärt kommer bilningen pågå i upp till tre veckor.

Putsfasadsarbetena påbörjas vecka 41, då kommer fönstren att täckas in och kommer inte gå att öppna under en period.

Vi är fortfarande i en utredningsperiod och komplicerade utredningar och projektering/framtagning för rivning och ny konstruktion pågår. Många frågor kvarstår kring dubbelbalkongerna i dagsläget.
Vi har därför svårt att yttra oss om tider just nu och sluttiden för hela arbetet på Åsvägen 2 är idag oklar.

Vi kommer uppdatera med information en gång i veckan fram till dess att en ny tidplan är framtagen.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-09-14

Ändringar i grundutbuden Comhem/Tele2

TV6 utgår 30 september och TV10 återinförs fr o m 15 september.

Det kom ett nytt brev från Tele2 ang att TV10 ska ingå grundutbudet  Datumet är framflyttat till 31 oktober preliminärt


2021-09-02

Uppdatering från Fastighetsägarna Service: Tillfälligt stopp i fasad- och balkongrenoveringen

Fasad- och balkongarbetena har tillfälligt tvingats stoppas. Stoppet beror på att pelarna som bär upp balkongplattorna är i sämre skick än förväntat. En konstruktör är inkopplad i ärendet och nya konstruktionsritningar ska tas fram.

De förändrade omständigheterna innebär att den tidplan som tidigare aviserats är inaktuell och bildningsarbeten kommer inte påbörjas förrän om ca 2 veckor. 

Vi återkommer med en ny uppdaterad tidplan snarast. 

Eftersom balkongräckena är nedmonterade kommer balkongdörrarna fortsatt vara spärrade av säkerhetsskäl. 

Alla fönster kommer fortsatt gå att öppna och kommer ej vara intäckta fram till dess att puts och bilningsarbeten påbörjas. 

Tack för er förståelse! 

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service 


2021-08-31

Städdag

23 oktober 2021 kommer vi ha den årliga höststädningen på Åsvägen. Vi börjar kl 10. Mer information kommer närmare.


2021-08-25

Information med tidsplan till boende Åsvägen 2

Fasad och balkongrenoveringsarbetena är igång och kommer fortlöpa under året enligt nedanstående tidplan.

Vill påminna om att bilningen innebär väldigt bullrande arbeten, som skapar ihärdiga ljud och låter i stora delar av huskroppen. Var beredda på att ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen.

Det kommer även att uppstå mycket damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, fönster, springor och liknande. Kom ihåg att stänga era tilluftsventiler på fönstren som är innanför ställningen när bilningen pågår för att minska dammspridningen in till era lägenheter.   

För att minska dammspridningen i lägenheterna kommer frånluftsfläktarna på taket vara avstängda på vardagar mellan 7 och 17. Eftersom ventilationen kommer vara avstängdär eldning i öppna spisen ej tillåten.

För att få lite ventilation/genomströmning av luft i lägenheterna försök ställa upp brevlådeinkastet och fönster som inte är täckta av byggställning.  

Bilningen skapar också vibrationer. Föremål på väggar ut mot balkonger samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.

Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Förbered er på att en del störande och dammande arbeten kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Informationsblad med tidsplan


2021-08-06

Enkät till boende i Åsvägen 2

Utskicket till alla i Åsvägen 2


2021-07-14

FAQ – Balkongrenoveringen

FAQ angående balkongrenoveringen


2021-06-30

Fasad och balkongrenovering
Etapp 1 – Åsvägen 2

I augusti startar fasad och balkongrenoveringen på Åsvägen 2.
Renoveringsarbetena kommer pågå fram till jul, en mer detaljerad tidplan kommer distribueras så fort vi fått den av entreprenören.

Renoveringen omfattar:

 • Hel nedknackning och omputsning av samtliga putsade fasadytor.
 • Renovering av balkonger.
  • Balkongerna inklusive balkar bilas ner in till fasadliv och nya enskiktsplattor gjuts.
 • Renovering av befintliga smidesräcken.

Första augusti påbörjar entreprenören, Sterner Stenhus Fasad, ställningsbyggnationen, detta arbete förväntas ta ca 2 veckor. När ställningen är uppe börjar de riva fasad och balkonger.

Inför första augusti behöver vi be er att tömma era balkonger på alla föremål. Detta gäller även eventuella golvplattor/trall. Det som inte är borttaget kommer entreprenören behöva ta bort.

Balkongdörrarna kommer under ställningsbyggnationen att låsas utifrån och öppnas inte förrän ställningen är borta. Ni kommer alltså inte att kunna öppna balkongdörrarna under arbetets gång. Detta är för er säkerhet.

När balkongerna rivs, bilas balkongplattorna bort. Bilningen innebär bullrande och dammande arbete, som skapar ihärdiga ljud och låter i stora delar av huskroppen. Var beredda på att ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen. Det kommer även att uppstå mycket damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, fönster, springor och liknande. Vi ber er därför stänga era tilluftsventiler på fönstren när bilningen pågår för att minska dammspridningen in till era lägenheter.

Bilningen skapar också vibrationer. Föremål på väggar ut mot balkonger samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.

Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Vi kommer så snart som möjligt ge er information om vilka veckor detta arbete förväntas pågå.

Förbered er på att en del störande och dammande arbeten kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Vid frågor kontakta projektledaren från Fastighetsägarna Service,

Andrea Paulsson
andrea.paulsson@fastighetsagarna.se


2021-05-30

Tycker du om att odla?

Föreningen har sex pallkragar utplacerade på vår tomtmark.
Du som är intresserad av att odla t. ex kryddväxter eller något annat, kan kontakta styrelsen via info-länken på vår hemsida, alternativt via telefon (se kontaktlistan på anslagstavlan).

Styrelsen


2021-04-04

Nya lägenheter och balkongrenovering –
tidsplaner


Nicator vår hyresgäst på Åsvägen 6 kommer lämna sina lokaler
tidigare än planerat. Detta gör att det nu finns möjlighet med en
tidigare byggstart för tillskapandet av de nya lägenheterna, kanske
redan i augusti/september 2021. Nya fönster kommer tas upp för
lägenheterna och allt kan därmed vara klart till våren 2022.

För att slippa göra om fasaden två gånger kommer
balkongrenoveringen på Åsvägen 6 att ske först efter att
lägenheterna är klara, alltså tidigast våren 2022.

När det gäller balkongrenoveringen har vår projektledare (Fastighetsägarna) valt att gå ut med ett förlängt anbud på uppdraget. I slutet av maj 2021 kan förhoppningsvis en entreprenör bestämmas och planen är att renoveringen kan inledas på Åsvägen 2 i augusti 2021. Balkongrenoveringen för Åsvägen 4 kan eventuellt börja senare på hösten 2021 eller annars till våren 2022.
Mera information kommer så fort vi vet något mera.


2021-03-25

Radonmätning – resultat

Radonmätning visade på låga nivåer!
Solna kommun har nu meddelat att radonmätningen i våra hus – där 19 lägenheter deltog – är godkända och att några radonsänkande åtgärder inte är nödvändiga. Gränsvärdet för åtgärder ligger på 200 bequerel/kubikmeter (bq/m3). Vårt medelvärde var 40 bq/m3, med högsta värdet på 80 bq/m3 i en lägenhet och lägsta värdet på 20 bq/m3 i en lägenhet.
Tack till Er som medverkade.
// Styrelsen


2021-01-09

Problem med avlopp!

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte spola 
ned bindor, annat sanitetsmaterial samt våtservetter och
liknande i toaletten!
Vi har haft stopp i en golvbrunn i källaren på Åsvägen 4.


2020-12-20

Råttbekämpning

Anticimex placerade, efter inspektion med undertecknad, den 17 december två nya fällor med råttgift vid Åsvägen 2 och 4. De kommer fyllas på en gång i månaden under tre månader. Vi hoppas detta kommer göra att antal råttor minskar runt våra hus. Meddela gärna undertecknad var och när Ni sett råttor.

Mvh Claes Renström 070-310 262020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!