Bostadsrättsföreningen Husberget

Eldningsförbud 10 november!

Åsvägen 2,4 och 6

Service samt rengöring av fläktar som betjänar lägenheterna på Åsvägen 2, 4 och 6 kommer ske 10 november med början kl 8.00. Den dagen får ingen eldning ske i våra öppna spisar.

Förtydligande information om balkongrenoveringen

Då alla inte hade möjlighet att delta på informationsmötet och det framkommit att en del medlemmar känner sig osäkra på konsekvenserna av att avstå från den föreslagna balkongrenoveringen, vill vi göra ett förtydligande. Balkongernas förväntade livslängd har med god marginal  (20-35 år) passerats och externa experter bedömer att de relativt omgående (inom de närmaste åren) […]

Kallelse till extra föreningsstämma

Beslutsunderlag inför extrastämma 17 novHärmed kallas medlemmarna i Brf Husberget till extra föreningsstämma om planen för renovering av våra balkonger samt med arbeten på fasader (nedan kallad ”plan för balkongrenovering”). Tid: Tisdagen den 17 november 2020  kl 19.00 Plats: Med anledning av nya riktlinjer från Region Stockholm på grund av ökad smittspridning av Covid 19 […]

Informationsmöte angående omvandlingen av kontorslokalerna på Åsvägen 6

Vi vill informera om ett projekt med syfte att omvandla kontorslokalerna på Åsvägen 6, och eventuellt vissa angränsande utrymmen, till lägenheter. Vi har låtit göra en förstudie med hjälp av företaget Gleipnergruppen, som arbetar med att konvertera lokaler till lägenheter. Förstudien har ännu inte hunnit tryckas upp, men vår avsikt är att ni ska få […]

Extrastämma ang. lokalerna på Åsvägen 6

Det kommer att hållas en extrastämma den 18 februari kl 19.00 då föreningens medlemmar får rösta om förstudien, för att därmed avgöra om styrelsen ska gå vidare med projektet. Stämman kommer att ske digitalt och med möjlighet till poströstning innan. Anslut på din dator eller i mobilappen. Observera att om ni vill rösta digitalt måste […]

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén