Aktuellt Husberget

  Balkong och fasadrenoveringen  

  Vi nu har valt – som meddelades på föreningsstämman 3 juni – Sterner Stenhus att genomföra renoveringen av våra balkonger och fasader. Arbetet kommer börja på Åsvägen 2, preliminärt augusti/september 2021. Vi vill redan nu påminna om att balkongerna måste vara rensade på saker innan arbete inleds. Arbetet fortsätter sedan enligt en preliminär plan med Åsvägen 4 (våren 2022) och Åsvägen 6 (hösten 2022).

  Ett uppstartsmöte med entreprenören kommer ske i juni/juli 2021. Efter det återkommer vi med mera detaljer. Till dess kan man läsa det vi hittills har skrivit om renoveringen (som i stora delar fortsatt gäller), se vår hemsida: www.husberget.se/Din lägenhet/Aktuellt 2020-12-12 

  Mvh Styrelsen

  Tycker du om att odla?

  Feed fetch failed

  Föreningen har sex pallkragar utplacerade på vår tomtmark.
  Du som är intresserad av att odla t. ex kryddväxter eller något annat, kan kontakta styrelsen via info-länken på vår hemsida, alternativt via telefon (se kontaktlistan på anslagstavlan).

  Styrelsen