Brf Husbergets hemsida finns till för föreningens medlemmar, för de som är på gång att flytta till föreningen samt för mäklare.
Här finns föreningens stadgar, årsredovisning och annan viktig information.

Föreningen bildades år 2000 och förvärvade fastigheten i december samma år. Föreningens fastighet omfattar tre flerbostadshus om 5 – 6 våningar. Föreningen äger marken. Husen byggdes 1950-1951. 

(Litet mer om husens historia finns under fliken Husbergets A till Ö, i den inledande texten där).

Bild från Åsvägen 1958. Våra hus ligger på höger sida.