Solna den 1-a september 2018

Information till medlem i bostadsrättsföreningen om behandling av personuppgifter_