Solna 26 januari 2023

Att bo i bostadsrätt, till skillnad från att bo i hyresrätt, innebär att man som bostadsrättshavare (dvs. man är inte heller ‘hyresgäst’) ansvarar för det mesta i lägenheten, alltifrån innergolv till tapeter och handfat. Det kallas det inre underhållet. Föreningen ansvarar  för det sk yttre underhållet, dvs trappor, fasader, hissar mm.

Var gränsen går mellan det inre och yttre underhållet framgår av Bostadsrättslagen och specificeras i våra stadgar. Våra stadgar finns på vår hemsida https://www.husberget.se/information-for-maklare/. Se §32 för en exemplifiering av vad som är bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar. Ett par exempel:

  • Fönster inkl. karm och båge är föreningens ansvar. Dock ansvarar bostadsrättshavaren för skada som orsakats av inbrott eller annan åverkan (självrisk på försäkring är generellt lägre för bostadsrättshavaren än föreningen). Beslag, gångjärn, handtag, lås, vädringsfilter och tätningslister är dock bostadsrättshavarens ansvar.
  • Ytbeläggning (t.ex. målarfärg eller tapet) på väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt är bostadsrättshavarens ansvar. Bärande innerväggar och trossbotten är föreningens ansvar. Icke bärande innerväggar är bostadsrättshavarens ansvar.
  • Ledningar för vatten och avlopp till den del de är åtkomliga inne i lägenheten och till den del de betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet är bostadsrättshavarens ansvar. De gemensamma avloppsstammarna och vattenledningarna är föreningens ansvar.

Ansvar för underhåll och kostnader 

Det är inte legalt möjligt för föreningen att stå för kostnader till något som är hänförligt till inre underhåll. tex nya köksluckor eller golvlister. Det skulle innebära att alla bostadsrättshavare, dvs grannarna, står för en enskild bostadsrättshavares kostnader. På samma sätt ska inte en bostadsrättshavare bära ansvar och kostnader för något som hör till föreningens yttre underhåll, tex ommålning av trapphus. Det är en kostnad som vi alla som bostadsrättshavare bär vår andel av genom våra avgifter. Yttre underhåll beslutas av stämma eller styrelsen, inre kostnader beslutas och bärs av varje bostadsrättshavare, tex genom att anlita en hantverkare.

MH Drift

MH Drift sköter det tekniska underhållet åt föreningen avseende föreningens yttre underhåll. Styrelsen har ingått ett avtal med MH Drift som reglerar villkoren för detta. MH Drift kan därutöver utföra arbete åt enskild bostadsrättshavare avseende inre underhåll. Allt sådant arbete överenskoms mellan MH Drift och bostadsrättshavaren och kostnaden bärs av bostadsrättshavaren som också är mottagare av fakturan.

Felanmälan – till styrelsen

Om något i lägenheterna som hör till det inre underhållet går sönder är det upp till bostadsrättshavaren att åtgärda det, själv eller med valfri hantverkare, tex MH Drift. Bostadsrättshavaren bär kostnaden.

Om något som faller under föreningens yttre underhåll, tex hissar eller tvättstugor, går sönder ska det hanteras av styrelsen som bestämmer vad som ska göras och om en hantverkare, tex MH Drift, ska anlitas. Felanmälan av bostadsrättshavaren görs alltså inte till MH Drift eller annan extern part, det  sköts alltid av styrelsen. Det enda undantaget är om en nödsituation föreligger, tex någon har fastnat i hissen, vattenläckage eller liknande har uppstått.

Felanmälan till styrelsen: felanmalan@husberget.se

Om du önskar hjälp av MH Drift för något som är inre underhåll (kostnad bärs av dig som bostadsrättshavare enligt ovan!): Se https://www.husberget.se/kontakt/

Kontakta även MH Drift direkt om en nödsituation (se ovan) uppstår, men i övrigt går all kontakt via styrelsen.

Avseende akuta fel vid nödsituationer med hissen (tex att någon fastnat i hissen dock ej att den slutat fungera, oavsett om det är kväll eller helg) kontaktas Elevate: Se https://www.husberget.se/kontakt/

Om du har frågor Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har någon fråga avseende ovan, tex om du vill bolla om en åtgärd är inre underhåll eller yttre underhåll. Använd mailadressen felanmalan@husberget.se.