Kontakta styrelsen
info@husberget.se, men om din fråga är av mer brådskande natur ber vi dig kontakta styrelsen per telefon.  Se Styrelse.

Felanmälan
felanmalan@husberget.se

P-platser och extra förråd
parkeringforrad@husberget.se

Ekonomisk förvaltning
Fastum 08-562 432 00
Avgifter & hyror 018-56 32 40

Teknisk förvaltning
MH Drift & Fastighetsservice AB, mån-fre 8-16, övrig tid jour!
Felanmälan 08-409 38 000, fel@mhdrift.se, www.mhdrift.se. Vid fel inne i din lägenhet kan du själv få stå för kostnaden!

Entema AB, Tekniska problem med tvättstugor 08-449 44 30

Hissjour
Elevate Stockholm AB, 073-501 19 23

Telia 
Support/felanmälan LAN 020-24 02 50
Abonemangsfrågor 90 200

Comhem (Tele 2) felanmälan 0771- 55 00 00