Solna den 19 februari 2022
Information för mäklare
Här kan du som arbetar som mäklare hitta information om vår förening och de lägenheter vi har. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att skicka en förfrågan till styrelsen.

Uppgifter om föreningen

Föreningen bildades år 2000 och förvärvade fastigheten i december samma år.

Föreningens fastighet omfattar tre flerbostadshus om 5 – 6 våningar. Föreningen äger tillhörande tomtmark.

I årsavgiften ingår vatten och värme. Under de senaste sex åren har årsavgiften höjts vid fyra tillfällen; med 3% år 2016, 2% 2018, 2% 2020 och 2% 2022.

Föreningen accepterar delat ägande av fysiska personer. Juridisk person accepteras dock inte som medlem i föreningen.

Till varje lägenhet hör två källarförråd. Vindsförråd finns inte.

Vi har tre garageplatser. Ingen plats är kopplad till någon särskild lägenhet. Avgiften är 900 kr per månad. Mycket låg omsättning!

Vi har 38 parkeringsplatser. Ingen plats är kopplad till någon särskild lägenhet. Avgiften är 420 kr per månad. Det finns ingen större kö för närvarande. Sedan våren 2021 har vi numera 8 p-platser som uppgraderats till laddplatser för elbilar och laddhybrider. En särskild kö gäller för dessa platser. Laddplatserna har en högre månadsavgift och kommer från 1 januari 2022 vara 420 kr + 600 kr för elstolpe per månad, totalt 1020 kr per månad.

Lägenheterna har tillgång till kabel-tv (Com Hems basutbud). Det är ett obligatoriskt komplement som betalas via avgiftsavin.

Bredband 250 Mb via fiber finns genom Telia. Obligatoriskt komplement som betalas via avgiftsavin..

Medlemmarna kan enskilt teckna extra tjänster som digital-tv, fler TV-kanaler samt ip-telefoni med respektive leverantör.

Det finns totalt 59 bostadslägenheter. De flesta lägenheterna är 2:or och 3:or. Det finns fem 4:or (etage) och en 5:a (etage). En tidigare kontorslokal i 6:an kommer omvandlas till tre mindre lägenheter under 2022.  En lägenhet är upplåten med hyresrätt.

Under 2021 har en stor renovering av våra balkonger påbörjats med start av Åsvägen 2. Under våren 2022 börjar man även renoveringen av balkongerna på Åsvägen 4 och 6.

Det är för närvarande inte några betydande förändringar i villkoren för föreningens lån. För övrig information om föreningens ekonomi hänvisar vi till senaste resultaträkning och balansräkning som även finns här på hemsidan.

Ekonomisk förvaltning sköts av Fastum UBC Förvaltning AB.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift i samband med överlåtelse, samt avgift vid pantsättning. Avgifterna betalas av bostadsrättshavaren, säljaren, respektive av pantsättaren. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp. Pantsättningsavgiften uppgår till 1% av aktuellt prisbasbelopp.

Ansökan om medlemskap skickas till Föreningens postadress: Brf Husberget, Åsvägen 4, 16953 Solna.

En mindre lekpark finns mellan Åsvägen 4 och 6. Dit välkomnar vi även våra grannar i föreningen Åsen tvärs över gatan. I gengäld får vi låna deras stora grillplats.

Uppgifter om fastigheten

Uppvärmningen består av vattenburen värme/fjärrvärme. Husen byggdes år 1950-51.

VA- stammarna i köken är bytta år 2003/2004.

VA- stammarna i badrummen är bytta år 2005/2006, då vi även totalrenoverade badrummen.

Nya eldragningar i husen ligger i framtida underhållsplan (att se över elsystemen). Elstigare är dock bytta 1997. Inom respektive lägenhet är elinstallationen bostadsrättshavarens ansvar.

Takomläggning på alla tre husen är genomförd och blev klar 2013. I samband med takrenoveringen reparerades även puts och tegel på fasaderna i 4-an och 6-an.

Samtliga fönster och balkongdörrar är utbytta år 2008 till underhållsfria bågar med lågenergiglas. Vi bytte då även undercentral för fjärrvärme

Smidesräckena till våra balkonger blev ommålade i samband med fönsterbytet.

Det finns en tvättstuga i varje hus med 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp samt tillhörande mangel- och torkrum. Nya torktumlare och torkskåp installerades 2003. 2013 ersattes gamla fläktar i torkrummen med nya avfuktare.. Tvättmaskinerna byttes ut i 2-an och i 6-an i början av 2018 och i 4:an under 2019.

Servisledningarna mellan Åsv. 6 och gatan byttes i december 2015. Därmed har samtliga hus fått nya servisledningar inom loppet av tre år.

Relining utav liggande avloppsstammar i alla de 3 husens källare gjordes år 2017.

Energideklaration är genomförd och prestanda ligger på cirka 166 kWh/kvadratmeter och år.

Radonmätning 2021 visar på ett genomsnittsvärde på 40 Bq/m3 (gränsvärde 200 Bq/m3)

Stadgarna § 5 medger delat ägande. Styrelsen har tidigare tillåtit fördelning mellan presumtiva köpare.

Teknisk förvaltning sköts av MH Drift & Fastighetsservice

Handlingar skickas till Brf Husberget, Åsvägen 4, 169 53 Solna