2023-04-07

Dags att inkomma med  motioner till årets föreningsstämma i Brf Husberget

Stämman äger rum torsdagen den 1 juni. Som medlem har man möjlighet att skriva motioner om frågor som berör Föreningens verksamhet på ett eller annat sätt, och där man vill att stämman ska ta beslut. Enligt våra stadgar ska motioner ha inkommit till styrelsen senast 45 dagar innan stämman. (Styrelsen ska hinna yttra sig över motionen, samt att motion plus yttrande ska delges medlemmarna tillsammans med andra stämmohandlingar i rimlig tid innan stämman äger rum). Sista datum för att inkomma med motioner är 17 april. De kan lämnas via info-länken på hemsidan eller läggas i vår brevlåda på Åsvägen 4.
Mer information om vår årsstämma kommer senare!
Hälsningar Styrelsen


2023-03-24

Lägga trall på balkongen

Ett påpekande som rör medlemmar som bygger trall på våra nya balkonger är att reglarna ska läggas från husväggen ut mot balkongräcket för att eventuellt vatten ska kunna rinna fritt i balkongens naturliga lutning. Sätter man reglarna åt andra hållet så stoppas avrinningen. Alternativet är att man sätter någon form av distanser så att reglarna får ett mellanrum till balkongplattan och att vatten kan rinna av i lutningens riktning. Vi har konstaterat att några har gjort rätt och några har gjort fel. Därför vill vi kommunicera detta ifall det är fler som ska påbörja trallbyggen nu till våren.


2023-02-14

Sotning

Sotning är bokad 13/3- 17/3.
Mer info kommer kring hur vi behöver få tillgång till allas lägenheter.
De eldstäder som ej besiktas får eldningsförbud.


2022-01-14

Platsbyte för Gästparkeringen 1 februari

Vi har på prov en gästparkeringsplats för boende i Brf Husberget. Vi kommer nu flytta gästparkeringen till plats nr 2 som är andra platsen i backen ner mot garagen För att nyttja den krävs att man bokar platsen i appen Boka tvättid. Där finns en meny som heter Gästparkering 2 (16) där man bokar p-plats nr 2 från 1 februari. Det finns möjlighet att boka två pass åt gången. Glöm inte avboka i appen när platsen blir ledig igen!