2023-02-02

Styrelse 2021/2022

Nedan finner du adress och telefonnummer till styrelsens medlemmar. Det går också bra att kontakta styrelsen via e-post: info@husberget.se. För frågor av mer brådskande karaktär var god ring istället!

Ordförande: Anders Borglund Ås v. 6,  072 721 33 78
Sekreterare, post, information: Nils Fredrikson Åsv. 4, 073 908 62 81
Kassör: Jonatan Lindh Åsv. 4, 073 664 37 30
Ledamot, bitr ekonomiansvarig, brandskydd m m: Fredrik Hamring Åsv. 6, 070-799 42 24
Ledamot, Miljögrupp (yttre miljö) m m: Paul Stuart Åsv. 4, 076 525 25 50
Ledamot, Miljögrupp (inre miljö bl a tvättstugor): Karin Dellenvall Åsv. 6, 073-714 23 00
Suppleant, Drift- och underhållsgrupp m m: Magnus Nilsson Åsv. 6, 072-442 33 49
Suppleant, p-platser, förråd, hemsida: Kristina Sommar Åsv. 4,  070-640 28 00
Suppleant, info@husberget.se m m Gunilla Nilsson Roos : Åsv. 4, 070-719 40 47

Andra viktiga telefonnummer finns under Kontakt