Solna den 11 september 2020

Nedan finner du adress och telefonnummer till styrelsens medlemmar. Det går också bra att kontakta styrelsen via e-post: info@husberget.se. För frågor av mer brådskande karaktär var god ring istället!

Styrelse 2020/2021

Ordförande – Claes Renström, Åsvägen 2 – 070-310 26 50

Sekreterare, post, information – Nils Fredrikson, Åsvägen 4 – 073-908 62 81

Kassör – Jonatan Lindh, Åsvägen 4 – 073 664 37 30, 08-27 28 41

Ledamot, bitr ekonomiansvarig, ingår i miljögrupp
Katarzyna Hedlund, Åsvägen 2 – 073-752 99 59

Ledamot, ansvarig teknik/underhåll, p-platser, förråd
Magnus Nilsson, Åsvägen 6 – 070-177 27 77

Ledamot, ingår i teknik/underhåll, ansvarig för brandskydd
Anders Eriksson, Åsvägen 4 – 073-973 13 56

Ledamot, ansvarig miljögrupp
Paul Stuart, Åsvägen 4 – 076-525 25 50

Suppleant, ansvarig hemsida
Kristina Sommar, Åsvägen 4 – 070-640 28 00