Solna den 12 juni 2021

Nedan finner du adress och telefonnummer till styrelsens medlemmar. Det går också bra att kontakta styrelsen via e-post: info@husberget.se. För frågor av mer brådskande karaktär var god ring istället!

Styrelse 2021/2022

Ordförande – Anders Borglund, Åsv.6 – 072-721 33 78

Vice ordförande, information – Sumit Dasgupta, Åsv.4 – 073-685 38 36

Sekreterare, post, ansv.information – Nils Fredrikson, Åsv. 4 – 073-908 62 81

Kassör – Jonatan Lindh, Åsv. 4 – 073 664 37 30, 08-27 28 41

Ledamot, bitr ekonomiansvarig,  miljögrupp – Katarzyna Hedlund, Åsv. 2 – 073-752 99 59

Ledamot, drift och underhållsgrupp, ansv. brandskydd – Anders Eriksson, Åsv.4 – 073-973 13 56

Ledamot, ansvarig miljögrupp, projekt – Paul Stuart, Åsv. 4 – 076-525 25 50

Suppleant, ansv. drift och underhåll, p-platser, förråd – Magnus Nilsson, Åsv.6 – 072-442 33 49

Suppleant, ansvarig hemsida – Kristina Sommar, Åsv. 4 – 070-640 28 00

Suppleant, projekt – Claes Renström, Åsv. 2 – 070-310 26 50