2021-09-14

Ändringar i grundutbuden Comhem/Tele2

TV6 utgår 30 september och TV10 återinförs fr o m 15 september.

Det kom ett nytt brev från Tele2 ang att TV10 ska ingå grundutbudet  Datumet är framflyttat till 31 oktober preliminärt


2021-09-02

Uppdatering från Fastighetsägarna Service: Tillfälligt stopp i fasad- och balkongrenoveringen

Fasad- och balkongarbetena har tillfälligt tvingats stoppas. Stoppet beror på att pelarna som bär upp balkongplattorna är i sämre skick än förväntat. En konstruktör är inkopplad i ärendet och nya konstruktionsritningar ska tas fram.

De förändrade omständigheterna innebär att den tidplan som tidigare aviserats är inaktuell och bildningsarbeten kommer inte påbörjas förrän om ca 2 veckor. 

Vi återkommer med en ny uppdaterad tidplan snarast. 

Eftersom balkongräckena är nedmonterade kommer balkongdörrarna fortsatt vara spärrade av säkerhetsskäl. 

Alla fönster kommer fortsatt gå att öppna och kommer ej vara intäckta fram till dess att puts och bilningsarbeten påbörjas. 

Tack för er förståelse! 

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service 


2021-08-31

Städdag

23 oktober 2021 kommer vi ha den årliga höststädningen på Åsvägen. Vi börjar kl 10. Mer information kommer närmare.


2021-08-25

Information med tidsplan till boende Åsvägen 2

Fasad och balkongrenoveringsarbetena är igång och kommer fortlöpa under året enligt nedanstående tidplan.

Vill påminna om att bilningen innebär väldigt bullrande arbeten, som skapar ihärdiga ljud och låter i stora delar av huskroppen. Var beredda på att ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen.

Det kommer även att uppstå mycket damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, fönster, springor och liknande. Kom ihåg att stänga era tilluftsventiler på fönstren som är innanför ställningen när bilningen pågår för att minska dammspridningen in till era lägenheter.   

För att minska dammspridningen i lägenheterna kommer frånluftsfläktarna på taket vara avstängda på vardagar mellan 7 och 17. Eftersom ventilationen kommer vara avstängdär eldning i öppna spisen ej tillåten.

För att få lite ventilation/genomströmning av luft i lägenheterna försök ställa upp brevlådeinkastet och fönster som inte är täckta av byggställning.  

Bilningen skapar också vibrationer. Föremål på väggar ut mot balkonger samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.

Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Förbered er på att en del störande och dammande arbeten kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Informationsblad med tidsplan


2021-08-06

Enkät till boende i Åsvägen 2

Utskicket till alla i Åsvägen 2


2021-07-14

FAQ – Balkongrenoveringen

FAQ angående balkongrenoveringen


2021-06-30

Fasad och balkongrenovering
Etapp 1 – Åsvägen 2

I augusti startar fasad och balkongrenoveringen på Åsvägen 2.
Renoveringsarbetena kommer pågå fram till jul, en mer detaljerad tidplan kommer distribueras så fort vi fått den av entreprenören.

Renoveringen omfattar:

  • Hel nedknackning och omputsning av samtliga putsade fasadytor.
  • Renovering av balkonger.
    • Balkongerna inklusive balkar bilas ner in till fasadliv och nya enskiktsplattor gjuts.
  • Renovering av befintliga smidesräcken.

Första augusti påbörjar entreprenören, Sterner Stenhus Fasad, ställningsbyggnationen, detta arbete förväntas ta ca 2 veckor. När ställningen är uppe börjar de riva fasad och balkonger.

Inför första augusti behöver vi be er att tömma era balkonger på alla föremål. Detta gäller även eventuella golvplattor/trall. Det som inte är borttaget kommer entreprenören behöva ta bort.

Balkongdörrarna kommer under ställningsbyggnationen att låsas utifrån och öppnas inte förrän ställningen är borta. Ni kommer alltså inte att kunna öppna balkongdörrarna under arbetets gång. Detta är för er säkerhet.

När balkongerna rivs, bilas balkongplattorna bort. Bilningen innebär bullrande och dammande arbete, som skapar ihärdiga ljud och låter i stora delar av huskroppen. Var beredda på att ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen. Det kommer även att uppstå mycket damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, fönster, springor och liknande. Vi ber er därför stänga era tilluftsventiler på fönstren när bilningen pågår för att minska dammspridningen in till era lägenheter.

Bilningen skapar också vibrationer. Föremål på väggar ut mot balkonger samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.

Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Vi kommer så snart som möjligt ge er information om vilka veckor detta arbete förväntas pågå.

Förbered er på att en del störande och dammande arbeten kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Vid frågor kontakta projektledaren från Fastighetsägarna Service,

Andrea Paulsson
andrea.paulsson@fastighetsagarna.se


2021-05-30

Tycker du om att odla?

Föreningen har sex pallkragar utplacerade på vår tomtmark.
Du som är intresserad av att odla t. ex kryddväxter eller något annat, kan kontakta styrelsen via info-länken på vår hemsida, alternativt via telefon (se kontaktlistan på anslagstavlan).

Styrelsen


2021-04-04

Nya lägenheter och balkongrenovering –
tidsplaner


Nicator vår hyresgäst på Åsvägen 6 kommer lämna sina lokaler
tidigare än planerat. Detta gör att det nu finns möjlighet med en
tidigare byggstart för tillskapandet av de nya lägenheterna, kanske
redan i augusti/september 2021. Nya fönster kommer tas upp för
lägenheterna och allt kan därmed vara klart till våren 2022.

För att slippa göra om fasaden två gånger kommer
balkongrenoveringen på Åsvägen 6 att ske först efter att
lägenheterna är klara, alltså tidigast våren 2022.

När det gäller balkongrenoveringen har vår projektledare (Fastighetsägarna) valt att gå ut med ett förlängt anbud på uppdraget. I slutet av maj 2021 kan förhoppningsvis en entreprenör bestämmas och planen är att renoveringen kan inledas på Åsvägen 2 i augusti 2021. Balkongrenoveringen för Åsvägen 4 kan eventuellt börja senare på hösten 2021 eller annars till våren 2022.
Mera information kommer så fort vi vet något mera.


2021-03-25

Radonmätning – resultat

Radonmätning visade på låga nivåer!
Solna kommun har nu meddelat att radonmätningen i våra hus – där 19 lägenheter deltog – är godkända och att några radonsänkande åtgärder inte är nödvändiga. Gränsvärdet för åtgärder ligger på 200 bequerel/kubikmeter (bq/m3). Vårt medelvärde var 40 bq/m3, med högsta värdet på 80 bq/m3 i en lägenhet och lägsta värdet på 20 bq/m3 i en lägenhet.
Tack till Er som medverkade.
// Styrelsen


2021-01-09

Problem med avlopp!

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte spola 
ned bindor, annat sanitetsmaterial samt våtservetter och
liknande i toaletten!
Vi har haft stopp i en golvbrunn i källaren på Åsvägen 4.


2020-12-20

Råttbekämpning

Anticimex placerade, efter inspektion med undertecknad, den 17 december två nya fällor med råttgift vid Åsvägen 2 och 4. De kommer fyllas på en gång i månaden under tre månader. Vi hoppas detta kommer göra att antal råttor minskar runt våra hus. Meddela gärna undertecknad var och när Ni sett råttor.

Mvh Claes Renström 070-310 262020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!