2024-07-06

Semestertider och ökad risk för inbrott

Vi vet att under juli och augusti är många bortresta eller vistas längre tid i sina fritidshus. Därför är det bra om ni som är hemma (även om det bara är tidvis under perioden) har litet extra vaksamhet!

Det gäller till exempel om ni ser okända personer röra sig vid våra hus. Det är också bra att ha koll på att entrédörrar eller källardörrar inte står uppställda.

Vi önskar alla boende en skön sommar!


2024-04-11

Tillstånd för ombyggnation

En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver dock styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i bostadsrättslagen i viss mån ändrats.

Styrelsen har nu tagit fram information om vad som kräver tillstånd och hur tillstånd söks, läs mer på Tillstånd för ombyggnation.


2024-03-29

Välkomna till vårens städdag!

Lördagen den 20 april är det dags för vårstädning. Även ett utmärkt tillfälle för såväl gamla som nyare medlemmar att träffa sina grannar.

Vi samlas som vanligt först utanför Åsvägen 4 kl 10.00 för aktuell information från styrelsen. Sedvanlig info om vad som ska göras kommer att sättas upp i trapphusen innan.

Två containrar kommer att finnas, där man även får kasta privata saker. Dock ej elektronik eller sådant som kan vara brandfarligt.

Vi avslutar städdagen med korvgrillning och Föreningen bjuder också på drycker (vin, öl eller alkoholfritt alternativ).

Vi hoppas på en god uppslutning som vanligt!


2024-03-26

Dags att inkomma med motioner till årets föreningsstämma i Brf Husberget!

Stämman äger rum torsdagen den 30 maj. Som medlem har man möjlighet att skriva motioner om frågor som berör Föreningens verksamhet på ett eller annat sätt, och där man vill att stämman ska ta beslut. Enligt våra stadgar ska motioner ha inkommit till styrelsen senast 45 dagar innan stämman. (Styrelsen ska hinna yttra sig över motionen, samt att motion plus yttrande ska delges medlemmarna tillsammans med andra stämmohandlingar i rimlig tid innan stämman äger rum). Sista datum för att inkomma med motioner är 15 april. De kan skickas till styrelsen eller läggas i vår brevlåda på Åsvägen 4.

Mer information om vår årsstämma kommer senare!


2024-01-15

Ny bredbandsleverantör!

I oktober kommer vi byta bredbandsleverantör vilket ger oss både snabbare och mycket billigare bredband! Mer information kommer senare i vår.


2023-12-27

OVK 2024

Den 31/1 2024 kommer OVK, obligatorisk ventilationskontroll, att genomföras i vår förening. Det är viktigt att vi får tillträde till alla lägenheter för denna kontroll. Om man inte kan vara hemma den 31 januari kommer nycklar att samlas in på morgonen. Kommer man att vara bortrest är det viktigt att nyckel lämnas till granne eller annan kontaktperson.

Mer information kommer i våra brevlådor ca tre veckor innan OVK ska genomföras. Vid frågor, kontakta Karin Dellenvall i styrelsen.