2021-01-09

Problem med avlopp!

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte spola 
ned bindor, annat sanitetsmaterial samt våtservetter och
liknande i toaletten!
Vi har haft stopp i en golvbrunn i källaren på Åsvägen 4.


2020-12-20

Råttbekämpning

Anticimex placerade, efter inspektion med undertecknad, den 17 december två nya fällor med råttgift vid Åsvägen 2 och 4. De kommer fyllas på en gång i månaden under tre månader. Vi hoppas detta kommer göra att antal råttor minskar runt våra hus. Meddela gärna undertecknad var och när Ni sett råttor.

 
Mvh Claes Renström 070-310 26 50  

2020-12-16

Lokaler i föreningen

Föreningen har kontorslokaler  på entréplanet i 6:an. Dessa lokaler hyrs sedan många år av företaget Nicator. Från styrelsens sida undersöker vi nu alternativa sätt att utnyttja lokalerna. Vi kommer att titta på möjligheter att omvandla ytorna till bostäder upplåtna med bostadsrätt. Styrelsen återkommer med  mer information om detta senare 


2020-12-12

Mandat för styrelsen att gå vidare med balkongrenoveringen

Extra stämman den 17 november 2020 gav ett tydligt mandat för styrelsen att gå vidare med Balkongrenoveringen. Styrelsen kommer återkomma med mera information så snart det finns något att meddela. Nedan finns informationen från mötet som hölls den 20 oktober 2020 och Fastighetsägarnas (våra projektledare) frågor och svar (FAQ) om projektet.

Informationsmötet 20 oktober 2020

FAQ – Balkong och Fasadrenovering BRF Husberget


2020-11-26

Tvättstugor – bokning

Då har alla fått information i brevlådan om det nya bokningssystemet för tvättstugor som vi ska testa. Du kan redan i dag boka tvättid från och med 15 december, endera på tavlan i tvättstugan, på telefon eller dator. Har du frågor om bokningsförfarandet kan du höra av dig till Kristina Sommar, kristina.sommar@gmail.com, i styrelsen som kan hjälpa till.


2020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


2020-11-18

Tvättstugor – nytt bokningssystem

Vi kommer testa ett nytt bokningssystem till våra tvättstugor med utökade bokningsmöjligheter. En bokningstavla har monterats utanför varje tvättstuga. Man kommer kunna boka tvättid i tvättstugan samt även via telefon och dator. Det underlättar bokning i Coronatider då många arbetar på annan ort eller får hjälp av anhörig för bokning. Testperioden pågår i 3 månader med början 15 december. Efter testperioden kommer systemet utvärderas innan beslut tas.

Mer information samt inloggning kommer du få i din brevlåda inom kort.

Styrelsen


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!