2020-11-26

Tvättstugor – bokning

Då har alla fått information i brevlådan om det nya bokningssystemet för tvättstugor som vi ska testa. Du kan redan i dag boka tvättid från och med 15 december,  endera på tavlan i tvättstugan, på telefon eller dator. Har du frågor om bokningsförfarandet kan du höra av dig till Kristina Sommar, kristina.sommar@gmail.com, i styrelsen som kan hjälpa till.

2020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


2020-11-18

Tvättstugor – nytt bokningssystem

Vi kommer testa ett nytt bokningssystem till våra tvättstugor med utökade bokningsmöjligheter. En bokningstavla har monterats utanför varje tvättstuga. Man kommer kunna boka tvättid i tvättstugan samt även via telefon och dator. Det underlättar bokning i Coronatider då många arbetar på annan ort eller får hjälp av anhörig för bokning. Testperioden pågår i 3 månader med början 15 december. Efter testperioden kommer systemet utvärderas innan beslut tas.

Mer information samt inloggning kommer du få i din brevlåda inom kort.

Styrelsen


2020-11-14

Förtydligande information om balkongrenoveringen

Då alla inte hade möjlighet att delta på informationsmötet och det framkommit att en del medlemmar känner sig osäkra på konsekvenserna av att avstå från den föreslagna balkongrenoveringen, vill vi göra ett förtydligande.

Balkongernas förväntade livslängd har med god marginal  (20-35 år) passerats och externa experter bedömer att de relativt omgående (inom de närmaste åren) måste åtgärdas enligt det förslag medlemmarna tar ställning till vid den kommande extrastämman.

Om vi skulle välja att inte genomföra projektet,  kommer balkongernas skick i en nära framtid att vara sådant, att de inte längre kan anses säkra att använda. De kommer då tyvärr att beläggas med nyttjandeförbud och balkongdörrarna att plomberas. Det finns också risk att en senareläggning av renoveringen innebär ytterligare korrosion i bärande delar, som man nu hoppas kunna bevara, vilket då kan fördyra projektet ytterligare.

Hälsningar

Styrelsen


2020-11-10 uppdatering

Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i Brf Husberget till extra föreningsstämma om planen för renovering av våra balkonger samt med arbeten på fasader (nedan kallad ”plan för balkongrenovering).

Tid: Tisdagen den 17 november 2020, kl 19.00

Plats: Med anledning av nya riktlinjer från Region Stockholm på grund av ökad smittspridning av Covid 19 (Corona), kommer stämman att hållas helt digitalt, samt med möjlighet till s k poströstning innan stämman för den som ej har möjlighet att delta i den digitala omröstningen. Videomötet hålls via programmet Percap. Som medlem behöver du ladda ner appen Percap från App Store/Google Play. Instruktioner finns på percap.se/invite. För att delta i mötet loggar du in med Mobilt BankID. Poströstningen innebär att du kan använda en utdelad röstsedel som läggs i Föreningens postlåda senast kl 18.00 den 17 november. Postlådan finns på entréplanet på Åsvägen 4.

Dagordning (i enlighet med föreningens stadgar 19 §) :

  1. Stämmans öppnande
  2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd)
  3. Val av ordförande på stämman
  4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare
  7. Kort föredragning av styrelsens förslag till plan för balkongrenovering med hänvisning till utdelat beslutsunderlag och tidigare informationsmöte
  8. Beslut om förslaget till plan för balkongrenovering
  9. Stämmans formella del avslutas
  10. Övriga frågor (ej för beslut)

Röstsedlar för poströstning delas ut senare

Beslutsunderlag inför extrastämman

Guide till digital stämma

FAQ – Balkong och Fasadrenovering BRF Husberget

Styrelsen för Brf Husberget


25 oktober 2020

Minnesanteckningar från informationsmötet 20 oktober angående balkongerna.

Anteckningar från informationsmötet 20 oktober (docx)

Presentation från informationsmötet 20 oktober (pdf)


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!