Balkong och fasadrenoveringen  

Vi nu har valt – som meddelades på föreningsstämman 3 juni – Sterner Stenhus att genomföra renoveringen av våra balkonger och fasader. Arbetet kommer börja på Åsvägen 2, preliminärt augusti/september 2021. Vi vill redan nu påminna om att balkongerna måste vara rensade på saker innan arbete inleds. Arbetet fortsätter sedan enligt en preliminär plan med Åsvägen 4 (våren 2022) och Åsvägen 6 (hösten 2022).

Ett uppstartsmöte med entreprenören kommer ske i juni/juli 2021. Efter det återkommer vi med mera detaljer. Till dess kan man läsa det vi hittills har skrivit om renoveringen (som i stora delar fortsatt gäller), se vår hemsida: www.husberget.se/Din lägenhet/Aktuellt 2020-12-12 

Mvh Styrelsen


2021-05-30

Tycker du om att odla?

Föreningen har sex pallkragar utplacerade på vår tomtmark.
Du som är intresserad av att odla t. ex kryddväxter eller något annat, kan kontakta styrelsen via info-länken på vår hemsida, alternativt via telefon (se kontaktlistan på anslagstavlan).

Styrelsen


2021-04-04

Nya lägenheter och balkongrenovering –
tidsplaner


Nicator vår hyresgäst på Åsvägen 6 kommer lämna sina lokaler
tidigare än planerat. Detta gör att det nu finns möjlighet med en
tidigare byggstart för tillskapandet av de nya lägenheterna, kanske
redan i augusti/september 2021. Nya fönster kommer tas upp för
lägenheterna och allt kan därmed vara klart till våren 2022.

För att slippa göra om fasaden två gånger kommer
balkongrenoveringen på Åsvägen 6 att ske först efter att
lägenheterna är klara, alltså tidigast våren 2022.

När det gäller balkongrenoveringen har vår projektledare (Fastighetsägarna) valt att gå ut med ett förlängt anbud på uppdraget. I slutet av maj 2021 kan förhoppningsvis en entreprenör bestämmas och planen är att renoveringen kan inledas på Åsvägen 2 i augusti 2021. Balkongrenoveringen för Åsvägen 4 kan eventuellt börja senare på hösten 2021 eller annars till våren 2022.
Mera information kommer så fort vi vet något mera.


2021-03-25

Radonmätning – resultat

Radonmätning visade på låga nivåer!
Solna kommun har nu meddelat att radonmätningen i våra hus – där 19 lägenheter deltog – är godkända och att några radonsänkande åtgärder inte är nödvändiga. Gränsvärdet för åtgärder ligger på 200 bequerel/kubikmeter (bq/m3). Vårt medelvärde var 40 bq/m3, med högsta värdet på 80 bq/m3 i en lägenhet och lägsta värdet på 20 bq/m3 i en lägenhet.
Tack till Er som medverkade.
// Styrelsen


2021-01-09

Problem med avlopp!

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte spola 
ned bindor, annat sanitetsmaterial samt våtservetter och
liknande i toaletten!
Vi har haft stopp i en golvbrunn i källaren på Åsvägen 4.


2020-12-20

Råttbekämpning

Anticimex placerade, efter inspektion med undertecknad, den 17 december två nya fällor med råttgift vid Åsvägen 2 och 4. De kommer fyllas på en gång i månaden under tre månader. Vi hoppas detta kommer göra att antal råttor minskar runt våra hus. Meddela gärna undertecknad var och när Ni sett råttor.

Mvh Claes Renström 070-310 26


2020-12-12

Mandat för styrelsen att gå vidare med balkongrenoveringen

Extra stämman den 17 november 2020 gav ett tydligt mandat för styrelsen att gå vidare med Balkongrenoveringen. Styrelsen kommer återkomma med mera information så snart det finns något att meddela. Nedan finns informationen från mötet som hölls den 20 oktober 2020 och Fastighetsägarnas (våra projektledare) frågor och svar (FAQ) om projektet.

Informationsmötet 20 oktober 2020

FAQ – Balkong och Fasadrenovering BRF Husberget


2020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!