Dessa stadgar antogs slutgiltigt på årsstämman den 7-e maj 2018

Stadgar godkända av Bolagsverket 2018