TV6 utgår 30 september och TV10 återinförs fr o m 15 september.

Det kom ett nytt brev från Tele2 ang att TV10 ska ingå grundutbudet  Datumet är framflyttat till 31 oktober preliminärt

Husbergets nyheter