Sotare bokad 13/3 till 17/3.
Mer info kommer kring hur vi behöver få tillgång till allas lägenheter.
De eldstäder som ej besiktas får eldningsförbud.